Welkom

Welkom op de website van de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). 
IVZ heeft als doel "het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening".

Haar oorsprong heeft IVZ in de informatievoorziening in de verslavingszorg, waarin het nog steeds een belangrijke functie vervult. Ook vormt IVZ een essentiële schakel in het Europese netwerk voor informatievoorziening in de verslavingszorg. 

IVZ was de eerste organisatie die biometrische identificatie in zorgsystemen ontwikkelde en in de praktijk toepaste. De kennis en ervaring op het gebied van veilige informatie-uitwisseling, die voldoet aan wettelijke kaders, die daardoor ontstond, vormde de basis voor de ontwikkeling van ZorgTTP. 

Vanuit de uitgebreide kennis en ervaring, heeft IVZ diverse innovatieve IT-oplossingen voor een breed toepassingsgebied in de gezondheidszorg ontwikkeld. 

De oplossingen van IVZ zijn gericht op het geven van managementinformatie en kwaliteitsinformatie over het zorgproces. Daarbij is eenmalige vastlegging binnen de keten, waarbinnen de patiëntenzorg wordt verleend, leidend voor de wijze waarop informatie wordt geïntegreerd, uitgewisseld en beheerd.

Laatste Nieuws

IVZ vernieuwt kwaliteitsregistratie in opdracht van Nederlandse Vereniging Neurochirurgie
Lees meer »Onderzoeksrapport Programma Continuïteit van Zorg gepubliceerd
Lees meer »Roel Hermanides benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht
Lees meer »