Voor meer informatie, klik hier. 

Het eindrapport van het project "Continuiteit van Zorg" is verschenen.

IVZ heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit rapport

IVZ heeft bijgedragen aan het themanummer Verslaving van het tijdschrift Medisch Contact.

Met behulp van de LADIS cijfers wordt de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland beschreven.

Lees hier de online versie.

 

IVZ heeft een vacature voor een ervaren SQL-ETL medewerker. Lees hier meer. 

In Elsevier is het artikel "Treatment consumption and treatment re-enrollment in GHB-dependent patients in The Netherlands".

Lees hier meer.

Eerste demo-versie MS-registratie succesvol gepresenteerd

Begin mei is tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Neurologie een eerste demo-versie van de nieuwe MS-registratie gepresenteerd aan de werkgroep MS.

Deze is met enthousiasme ontvangen. Nog voor de zomer zullen 10 ziekenhuizen aangesloten worden en participeren in een pilot. 

De in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie door IVZ vernieuwde kwaliteitsregistratie QRNS is medio maart in gebruik genomen.

Lees verder >>

Deze week is de Rapportage Uitvraag Cliëntstromen gepubliceerd. IVZ was gevraagd om de monitor met zorgstromen vanuit de Forensische Zorg inzichtelijk te maken, onder andere door gegevens uit te vragen bij nagenoeg alle GGZ instellingen in Nederland.

Het rapport vindt u hier

De aanbiedingsbrief, afkomstig van de voorzitter, aan de opdrachtgevers en het brede veld van zorgaanbieders, financiers en ministeries en VNG, vindt u hier

Als opvolger van Dike van de Mheen is op 8 maart jl. Roel Hermanides benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Prof. dr. Dike van de Mheen, hoogleraar Transformaties in de Zorg aan Tranzo (Universiteit Tilburg) heeft na 8 jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Roel Hermanides, voormalig lid Raad van Bestuur van Novadic-Kentron. Lees meer >>

Afgelopen week heeft IVZ van de Stichting Registratie Neurologie de opdracht gekregen een registratie op te gaan zetten om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken voor patiënten met Multiple Sclerose. Lees meer >>

Per 1 december 2016 is Jan Kerssies benoemd tot directeur/bestuurder van Stichting IVZ. 

Met deze benoeming is voorzien in de opvolging van Jan Weber. 

Op 15 september zijn de Kerncijfers Verslavingszorg van het LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) over het rapportagejaar 2015 verschenen. Op de website www.ladis.eu vindt u de rapportage.

Klik hier voor het Persbericht. 

IVZ heeft voor Nefrovisie het portal Nefrodata uitgebreid met een module patientbeheer. Deze vernieuwing is op 30 augustus jl. door Nefrovisie gelanceerd.

In deze module kunnen daartoe bevoegde professionals in de dialysecentra gemakkelijk de gegevens van hun patiënten beheren en bewerken. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de vernieuwing van het voormalige Renine systeem. Lees hier het interview hierover dat Nefrovisie heeft gehouden met de project-coördinator van IVZ.

IVZ en Nefrovisie blijven samenwerken aan de verdere ontwikkeling van Nefrodata.

 

Per januari 2016 is het programma Continuïteit van Zorg van start gegaan. Opdrachtgevers zijn de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. IVZ is gevraagd om de monitor met zorgstromen vanuit de Forensische Zorg inzichtelijk te maken, onder andere door gegevens uit te vragen bij nagenoeg alle GGZ instellingen in Nederland. Meer informatie over Continuïteit van Zorg vindt u hier

 

 

De Delphimethode heeft haar website vernieuwd. 

Klik hier voor meer informatie. 

IVZ gaat de gegevensverzameling en het gegevensbeheer voor de Leidse Onderwijsmonitor verzorgen en heeft hiertoe een contract afgesloten met de Gemeente Leiden. Lees hier verder.

Spoor6 heeft besloten om mee te doen aan LADIS. Fred Steutel, algemeen directeur, heeft op 5 april 2016 de overeenkomst getekend. 
In de loop van dit jaar zal Spoor6 gegevens aan LADIS aan gaan leveren.

10 maart was World Kidney Day.
De dag waarop een nieuwe stap is gezet in de vernieuwing van Renine met het live gaan van Nefrodata.
Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie.
Via dit platform zijn vanaf vandaag de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van IVisualZ, de online benchmarktool van IVZ.

Neurochirurg Dr. Jeroen Boogaarts (van het Radboud UMC) promoveerde woensdag 3 februari aan de Radboud Universiteit. Hij is namens de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie projectleider van het kwaliteitsregistratiesysteem QRNS dat samen met IVZ is opgezet en waarvoor IVZ als bewerker optreedt. De uitkomsten van zorg rond de Sub Arachnoidale Bloedingen gemeten door dit systeem waren regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de verdediging. Het belang van dergelijke registraties om de kwaliteit van zorg te verbeteren in Nederland werd herhaaldelijk onderstreept door de aanwezige hoogleraren.

 

Het LADIS bulletin over de Alcoholhulpvraag in Nederland is verschenen. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 2005-2014 gerapporteerd.

U kunt het bulletin hier vinden.

Nefrovisie en IVZ  hebben op 11 november 2015 een contract getekend waarmee de vernieuwing van de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine) officieel van start gaat. Dit als vervolg op de pilot die begin dit jaar werd afgerond. Deze vernieuwing is onder andere noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast is innovatie nodig om gegevensoverdracht zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen, meer rapportagemogelijkheden te bieden aan de centra en voor de toekomst meer flexibiliteit te creëren. Medio 2016 zal de vernieuwing van Renine zijn gerealiseerd.

Vincere-GGZ heeft besloten om mee te doen aan LADIS. Hein de Bie, bestuurder, heeft 10 november 2015 de overeenkomst getekend. 
In de kerncijfers 2015 zullen de cliënten van Vincere-GGZ meetellen met terugwerkende kracht vanaf 2013.

Met trots lanceert IVZ vandaag de nieuwe website van het Landeljk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS): www.ladis.eu.

Hier zijn  alle gegevens over de hulpvraag in de verslavingszorg op overzichtelijke wijze beschikbaar. Ook kunt u uw eigen cijfers samenstellen met behulp van het interactieve dashboard. 

Maandag 31 augustus verscheen een artikel in het AD “Oudere vaker aan de drank”.

In dit artikel wordt gesproken over 10.000 hulpzoekers van 55 jaar en ouder in 2014; een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar, volgens het AD.

Deze cijfers zijn niet afkomstig van het Trimbos noch uit het LADIS  (de onafhankelijke bron van cijfers over de hulpvraag in de verslavingszorg), alhoewel dit wel wordt gesuggereerd.

Het in het artikel genoemde  groeicijfer tussen 2004 en 2013 is wel afkomstig uit het LADIS.  

De definitieve cijfers  voor 2014 verschijnen binnenkort in de Kerncijfers Verslavingszorg 2014.
 

U kunt  contact opnemen met IVZ voor nadere informatie.

Het VUMC heeft samen met IVZ een contract afgesloten voor deelname aan de Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie (LHCR). Het VUMC is begonnen met de nieuw ontwikkelde applicatie CxREG die samen met IVZ is ontwikkeld voor het vastleggen van complicaties. Meerdere ziekenhuizen hebben al aangegeven hier ook interesse in te hebben. In de loop van 2015 zullen de eerste rapportages van de aangesloten ziekenhuizen gepubliceerd gaan worden.

GGZ Momentum te Veldhoven is de eerste van de zogenaamde nieuwe aanbieders in de verslavingszorg die besloten heeft om mee te doen aan LADIS. Monique van Rooij, directielid, heeft eind november 2014 de aansluitovereenkomst met LADIS getekend. 
In de kerncijfers 2014 zullen de cliënten van Momentum meetellen met terugwerkende kracht vanaf 2010.

In het septembernummer van het tijdschrift Verslaving is een artikel over GHB gepubliceerd dat is geschreven door enkele van onze medewerkers. Het artikel genaamd GHB: recidive op eenzame hoogte is geschreven door onze medewerkers Ton Mol, Jeroen Wisselink en Wil Kuijpers in samenwerking met Boukje Dijkstra.

Lees hier het artikel. 

Op de jaarlijkse expertmeeting van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) heeft IVZ een presentatie gegeven met als titel:
"TDI in a broader treatment and addiction monitoring system".  Klik hier voor de presentatie

Het LOAS-onderzoek (Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis study) heeft als doel het dagelijks functioneren, de tevredenheid en kwaliteit en de kwaliteit van leven te meten van patiënten die een totale heup- of knie prothese krijgen.
IVZ heeft voor het LOAS een tool ontwikkeld waarmee patienten op gebruiksvriendelijke wijze de vragenlijsten online kunnen invullen.

Lees  hier meer over het LOAS onderzoek