Organisatie

IVZ is een onafhankelijke organisatie met een not-for-profit doelstelling en een onafhankelijk toezicht vanuit de zorg zelf. De veiligheid van de gegevens heeft de hoogste prioriteit. Verstrekking van informatie (die herleidbaar is tot instelling of zorgverlener).

Stichting IVZ is georganiseerd volgens het Raad van Bestuur-model. De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid berust bij de Raad van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en de gehele organisatie. 

De bestuurlijke constructie is zodanig gekozen dat het veld van dienstverlening vertegenwoordigd is binnen de Raad van Toezicht, of daar althans de mogelijkheid toe heeft. Daarnaast hebben in de Raad van Toezicht leden met een vakspecifieke achtergrond zitting.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau IVZ.