Partners

IVZ werkt veelal samen met partners die voor bepaalde onderdelen van een project specifiek zijn toegerust. Het kan dus voorkomen dat er voor verschillende projecten met diverse partners wordt samengewerkt. Ook kan een opdrachtgever een voorkeur hebben voor een bepaalde gewenste functionaliteit die door één van de partners geleverd kan worden. Bij de inrichting van de projecten wordt daar rekening mee gehouden.