Partners

IVZ werkt veelal samen met partners die voor bepaalde onderdelen van een project specifiek zijn toegerust. Het kan dus voorkomen dat er voor verschillende projecten met diverse partners wordt samengewerkt. Ook kan een opdrachtgever een voorkeur hebben voor een bepaalde gewenste functionaliteit die door één van de partners geleverd kan worden. Bij de inrichting van de projecten wordt daar rekening mee gehouden.  

Voor de klinische registraties worden diverse partners ingeschakeld om de verschillende onderdelen van een registratie te realiseren. Voor een aantal projecten wordt voor de dataverzameling gebruik gemaakt van het ProMISe systeem van het LUMC. Daarnaast zijn er partners voor hosting en software ontwikkeling.

Voor partners in de verslavingszorg verwijzen wij u naar de LADIS-website: www.ladis.eu/nl/over-ladis/partners