Liquor Drain Monitor

 

Het RadboudUMC, afdeling Neurochirurgie beschikt over een protocol infecties waarmee het aantal infecties bij neurochirurgische shunt ingrepen kunnen worden beperkt.

Met Zorgverzekeraar VGZ en het Radboud UMC is de afspraak gemaakt om dit protocol bij andere neurochirurgische centra uit te rollen. Vanuit een nulmeting wordt het effect van het gebruik van het protocol getoetst.

IVZ ondersteunt het Radboud UMC met dit onderzoek door het ontwikkelen en onderhouden van een registratieportaal. Ook verzorgt IVZ de Servicedesk voor deze Liquor Drain Monitor.
 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u zich wenden tot:

  • servicedesk-ldim@sivz.nl
  • telefonisch via nummer 030 - 635 82 45 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur)