RIVM - ondersteuning onderzoek opsporing Q-koorts

 

In oktober 2019 is er een overeenkomst ondertekend met het RIVM om samen te werken voor het project “Opsporing Chronische Q-koorts”.

Het RIVM ondersteunt huisartsen om patiënten met chronische Q-koorts op te sporen. Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor dit onderzoek. In eerste instantie doet een klein aantal huisartsen mee. Alleen huisartsen die wonen in het gebied waar Q-koorts heerste doen mee. Uit de pilot bleek dat het veel effort is voor de huisarts om de mensen uit te nodigen. Het RIVM wil bij de uitbreiding van de pilot de huisartsen ontlasten door een aantal taken bij IVZ te beleggen. Deze werkzaamheden starten begin december en de pilotfase loopt tot en met april in 15 praktijken. Na evaluatie zal worden bepaald of er een landelijke uitrol van het onderzoek zal plaatsvinden.