LTR

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de zorg, de afstemming tussen de diverse ketenpartners, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek is een uitgebreide registratie opgezet, de Landelijke Trauma Registratie (LTR).

IVZ ondersteunt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) bij het voeren van deze traumaregistratie.

De diensten, die IVZ hiervoor uitvoert zijn:

  • servicedesk met inhoudelijke en technische support;
  • beheer van de landelijke database;
  • online spiegelinformatie;
  • ad-hoc informatieverstrekking;
  • regionale en landelijke jaarrapportages.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u zich wenden tot:

  • servicedesk-ltr@sivz.nl
  • telefonisch via nummer 030-63 58 245 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur)

Klik hier voor meer informatie over de LNAZ.