VGO

Hebben veehouderijen effect op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen?

Dat was de centrale vraag bij het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoek waarop onderzoekers van het RIVM, de  Universiteit van Utrecht (IRAS), Wageningen UR (CVI en WLR) en het NIVEL een antwoord hebben gezocht. Het onderzoek is in 2014 en 2015  in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg uitgevoerd omdat deze regio een dichtbevolkt gebied met veel veehouderijen is.

De resultaten van dit onderzoek werden begin juli 2016 gepresenteerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/vgo Het onderzoek is inmiddels afgerond. 

IVZ heeft voor dit onderzoek een beveiligde infrastructuur opgezet waardoor het mogelijk was conform de eisen van de Wet Beschermingspersoonsgegevens  gegevens van deelnemers in het betrokken gebied te gebruiken en deelnemers uit te nodigen aan dit medische onderzoek mee te doen.  IVZ trad daarbij op als de zgn. “vertrouwde derde partij”. De anonimiteit van de ca. 2.500 deelnemers werd hierdoor gewaarborgd.

Tevens heeft IVZ de servicedesk verzorgd en er met name voor gezorgd dat de deelnemers:

  • een afspraak konden maken voor een bezoek aan het onderzoekscentrum;
  • afname materiaal toegestuurd kregen voor het hoofdonderzoek en de vervolgonderzoeken op het gebied van de aanwezigheid van antibiotica resistente micro-organismen en op het terrein van astma en COPD;
  • de onderzoeksresultaten ontvingen.