Disclaimer

Alle rechten voorbehouden (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten). Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting IVZ te Houten (hierna IVZ).

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. IVZ is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. IVZ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij IVZ. Zonder schriftelijke toestemming van IVZ is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

IVZ geeft geen mening over kwaliteit van (zorg van) zorgverleners. Daarvoor moet u bij de beroepsvereningingen van (medisch) specialisten zijn.

IVZ geeft geen mening over patient specifieke zorg.

Foto's en afbeeldingen op de site zijn ter illustratie. Eventueel aanwezige personen hebben geen relatie tot de inhoud.

 

Deze tekst is bijgewerkt op 22-02-2023