Kwaliteitsregistraties

De afgelopen jaren wordt de roep om transparantie in de zorg steeds groter. Er ontstaan steeds meer initiatieven in de (ziekenhuis)zorg om kwaliteit inzichtelijk te maken met het doel de zorg te verbeteren.

IVZ heeft hier inmiddels ruime ervaring in opgedaan. Wij spelen een rol op het terrein van de dataverzameling, de analyse van de data en het online presenteren van kengetallen op het terrein van Uitkomsten van Zorg.

Wanneer u klikt op de diverse logo's, vindt u informatie over onze projecten.