Kwaliteitsregistraties

De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de zorg steeds groter geworden. Er zijn inmiddels vele initiatieven in de (ziekenhuis)zorg om kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken met als doel de zorg voor de patiënt te verbeteren.

IVZ is al ruim 10 jaar betrokken bij diverse kwaliteitsregistraties. Wij helpen graag op het terrein van de dataverzameling, de analyse van resultaten en het online presenteren van Uitkomsten. Beroepsverenigingen kunnen bij ons terecht voor het gehele traject. Maatwerkoplossingen is onze kracht. 

IVZ is samen met vijf andere dataverwerkers initiatiefnemer van de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). Deutsche Telekom Healthcare, IVZ, Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC, MRDM, DHD en SDB Groep bundelen expertise en ervaring, om gecoördineerd administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen. Tegelijkertijd houden zij zich bezig met privacy-technische doorontwikkelingen, om de privacy van patiënten nog beter te waarborgen. 

Wanneer u klikt op de diverse logo's, vindt u informatie over onze lopende projecten.