Servicedesk

 

Een goed functionerend informatiesysteem is mede afhankelijk van de mate waarin gebruikers van het systeem snel en adequaat worden ondersteund bij het verhelpen van problemen met het systeem. IVZ heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de opzet en uitvoering van een servicedesk zoals voor het Ministerie van VWS, de Landelijke Trauma Registratie, de kwaliteitsregistratie voor Neurochirurgie, de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten en de afdeling Advanced Data Management van het LUMC. De beoordeling door de gebruikers inzake snelheid, inhoudelijke kennis en klantvriendelijkheid is zeer hoog.

Hoe werkt de servicedesk?

Telefonische vragen worden indien mogelijk direct opgelost of indien nodig, vastgelegd en zoveel mogelijk binnen 24 uur afgehandeld. Vragen die via een emailbericht gesteld worden, worden eveneens zoveel mogelijk binnen 24 uur afgehandeld. Indien dat niet mogelijk is, wordt de vraag doorgeleid naar de 2e lijn en binnen de afgesproken tijd afgehandeld.

Alle binnenkomende vragen worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem (Topdesk). U kunt met ons afspraken maken over de opzet van de servicedesk en de gewenste beschikbaarheid en respons. Indien gewenst, ontvangt u maandelijks een rapportage met een overzicht van de aangemelde problemen en de snelheid van afhandeling. Op basis van deze informatie wordt periodiek met u overlegd over de uitvoering van de afspraken en de eventueel gewenste veranderingen.

Voor meer informatie: info@sivz.nl

Telefonisch via telefoonnummer: 030 - 63 58 245 (tussen 09.00 en 16.30 uur)