Laatste nieuws

IVZ gaat verhuizen
Start landelijke uitvraag PROMs voor dialysepatiënten
IVZ vernieuwt website
Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg
Bijdrage IVZ themanummer Verslaving Medisch Contract
IVZ rondt NEN 7510 en ISO 27001 certificering succesvol af
Monitor Nazorg (ex-)gedetineerden gepubliceerd
Eerste 100 patiënten opgenomen in MS Registratie
Deelname Lisbon Addictions 2017
Artikel GHB gepubliceerd
Stand van zaken MS Registratie
Artikel in European Addiction Research verschenen met medewerking IVZ
Nieuwe release Nefrodata
Eindrapport "Continuïteit van Zorg" verschenen