Laatste nieuws

IVZ weer succesvol NEN7510 gecertificeerd
Duizend patiënten inmiddels opgenomen in de MS-registratie
VGO vervolgonderzoek
Lisbon Addictions 2019
European Drug Report
IVZ rondt NEN 7510 en ISO 27001 certificering succesvol af
Artikel in European Addiction Research verschenen met medewerking IVZ
Artikel GHB gepubliceerd
DHD sluit aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers
LADIS Webinar van 10 november 2020 terugkijken
Bijdrage IVZ aan artikel in Addiction
Certificaten NEN 7510 en ISO/IEC 27001
Start landelijke uitvraag PROMs voor dialysepatiënten
Nieuwe release Nefrodata
Samenwerkende Dataverwerkers publiceren werkagenda om gecoördineerd administratielast te verminderen
Wetswijziging voor wettelijke grondslag LADIS naar de Tweede Kamer
RIVM - Opsporing Q-koorts
Benchmarkrapport Nefrovisie vernieuwd
Monitor Nazorg (ex-)gedetineerden gepubliceerd
Voorlopig geen publicatie Kerncijfers Verslavingszorg