Overige diensten

IVZ heeft in de zorg een uitgebreide expertise opgebouwd. Deze ligt vooral in het (doen) ontwikkelen van ICT-oplossingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de informatievoorziening van management en zorgverleners gericht op kwaliteitsinformatie en verantwoorde gegevensuitwisseling.

Onze producten en diensten voldoen aan de hoogste eisen van privacybescherming. Waar noodzakelijk wordt daartoe bij de gegevensuitwisseling een Trusted Third Party (ZorgTTP) ingeschakeld.

Op dit moment biedt IVZ de volgende producten en diensten: