Overige dienstverlening

IVZ heeft in de zorg een uitgebreide expertise opgebouwd. Deze ligt vooral in het (doen) ontwikkelen van ICT-oplossingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de informatievoorziening van management en zorgverleners gericht op kwaliteitsinformatie en verantwoorde gegevensuitwisseling.

Onze producten en diensten voldoen aan de hoogste eisen van privacybescherming. Waar noodzakelijk wordt daartoe bij de gegevensuitwisseling een Trusted Third Party (ZorgTTP) ingeschakeld.

IVZ biedt u, naast de kwaliteitsregistraties, de volgende producten en diensten:

  • Adviezen over de inrichting van ICT en informatievoorziening
  • Online rapportages met IVisualZ
  • Logistieke ondersteuning bij cohort en populatie onderzoek (bijvoorbeeld VGO onderzoek)
  • Advisering over de technische opzet en inrichting van onderzoeksdatabases
  • Kwaliteit van leven onderzoek (bijvoorbeeld Proms)
  • Gebruikersondersteuning (servicedesk)