Proms

Voor het inzicht in de transparantie van zorg moet tegenwoordig ook de kwaliteit van leven van patiënten gemonitord en gemeten worden.

ROM en PROM zijn afkortingen die staan voor Patient Reported Outcome Measurement.  

In de zorg, ook binnen de GGZ, zijn dit inmiddels gangbare processen. Eventueel samen met partners biedt IVZ de mogelijkheid aan dit voor uw project te realiseren. Bij de MS Registratie wordt al van Proms gebruikt gemaakt, voor de QRNS wordt dit binnenkort gerealiseerd.