Nefrodata

 

Nefrovisie

IVZ is in 2015 samen met Nefrovisie gestart met de vernieuwing van de Registratie Nierfunctievervanging Nederland.
Nefrovisie ondersteunt de professionele zorgverleners om de zorg voor mensen met chronisch nierfalen te verbeteren. Daarvoor zijn richtlijnen en onderzoek nodig en ook is het belangrijk om gegevens over geleverde zorg te registreren en deze te evalueren.
Renine is al sinds 1986 de registratie van alle patiënten in Nederland met een nierfunctievervangende behandeling. In oktober 2023 is de naam Renine gewijzigd in Nefrodata. Nefrovisie verzamelt de data voor Nefrodata en koppelt deze terug naar de dialysecentra. IVZ beheert in opdracht van Nefrovisie de Nefrodata gegevensverzameling.

Nefrodata

Samen met Nefrovisie heeft Nefrodata ontwikkeld. Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie. Hier zijn de landelijke cijfers te zien voor het publiek.
Voor de dialysecentra is er een portal waar zij centrumrapportages kunnen opvragen en toegang hebben tot Nefrodata. Deze worden weergegeven door de benchmarktool IVisualZ.

Daarnaast zijn er via Nefrodata voor dialysecentra steeds meer functionaliteiten beschikbaar:

Patiëntbeheer
Gegevens in Nefrodata verzameld kunnen via deze webapplicatie worden beheerd en bewerkt.

Berichtenverkeer
Centra die gegevens geautomatiseerd aanleveren kunnen hier feedback zien van de berichtenverwerking van hun centrum. Wanneer berichten niet zijn verwerkt, is een foutrapportage beschikbaar.

Jaarcontrole
Controle op volume, instroom, het aantal transplantaties en overleden patiënten in 2017. Om het voor de centra gemakkelijker te maken, worden daarnaast overzichten getoond van patiënten waarvan gegevens ontbreken.

Uploadmodule
Hiermee kunnen verplichte klinische gegevens van de dialysebehandeling worden aangeleverd.

Visitatierapport
Het Visitatierapport is samengesteld uit de beschikbare data in Renine van de voorgaande drie jaren (2014 t/m 2016). In het rapport worden de centrumgegevens vergeleken met de landelijke gegevens.

Rapport CQI dialyse
Nefrovisie voert patiëntenraadplegingen met behulp van de CQI Dialyse uit in opdracht van dialysecentra. De rapportage is voor geautoriseerde gebruikers van het centrum te downloaden.

DHD aanlevering
Dialysecentra kunnen in het centrumportal van Nefrodata zien welke patiënten meegeteld zijn voor de indicatoren ten behoeve van de indicatorenset Chronische Nierschade die in OmniQ worden getoond. Dit is het portaal waar ziekenhuizen alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender aanleveren.

Transplantatiegegevens NOTR
De NOTR is de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie. Tussen Renine en de NOTR worden gegevens uitgewisseld. Maandelijks ontvangt IVZ een export vanuit de NOTR met daarin de transplantatiegegevens van de patiënten. Uitwisseling vindt plaats om de kwaliteit van beide registraties te verhogen en de registratielast in centra te verminderen.

PROMs rapportages
In Nefrodata bestaat de mogelijkheid om een brief te genereren met een uitnodiging voor de patiënt om de patiënttevredenheidslijst in te vullen. In de brief staat een unieke toegangscode om de vragenlijst te openen.
Na het invullen komt het rapport met het antwoordoverzicht voor zowel de patiënt als de zorgverlener beschikbaar via het centrumportal van Nefrodata.

COVID-19 vaccinaties en -infecties
De registratie in Nefrodata van zowel de vaccinaties als de uitkomsten na COVID-19-infecties is aan het begin van de pandemie mogelijk gemaakt.  Met behulp van deze toevoeging en dankzij de extra inspanningen van de dialysecentra is het voor Nefrovisie mogelijk om analyses uit te voeren  en rapportages te publiceren over de effecten van de epidemie voor deze populatie.

Chronische Nierschade Stadium 4 en 5
In december 2021 is  deze nieuwe patiëntengroep toegevoegd aan Nefrodata en wordt het voor Nefrovisie mogelijk om naast dialyse en transplantatie ook kwaliteitsgegevens van patiënten met chronische nierschade  te verzamelen. Een belangrijke stap die gaat bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten.

IVZ werkt samen met Nefrovisie continue verder aan de verbetering en uitbreiding van Nefrodata. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk: servicedesk-nefrodata@sivz.nl of telefonisch op nummer 030-63 58 235 (op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur).