Nefrodata

 

Nefrovisie

IVZ is in 2015 samen met Nefrovisie gestart met de vernieuwing van de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine).
Nefrovisie ondersteunt de professionele zorgverleners om de zorg voor mensen met chronisch nierfalen te verbeteren. Daarvoor zijn richtlijnen en onderzoek nodig en ook is het belangrijk om gegevens over geleverde zorg te registreren en deze te evalueren.
Renine is al sinds 1986 de registratie van alle patiënten in Nederland met een nierfunctievervangende behandeling. Nefrovisie verzamelt de data voor Renine en koppelt deze terug naar de dialysecentra. IVZ beheert in opdracht van Nefrovisie de Renine gegevensverzameling.

Nefrodata

Daarnaast is door IVZ samen met Nefrovisie Nefrodata ontwikkeld. Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie. Hier zijn de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek.
Voor de dialysecentra is er een portal waar zij centrumrapportages kunnen opvragen en toegang hebben tot Renine. Deze worden weergegeven door de benchmarktool IVisualZ.

Daarnaast zijn er via Nefrodata voor dialysecentra steeds meer functionaliteiten beschikbaar:

Patiëntbeheer
Gegevens in Renine verzameld kunnen via deze webapplicatie worden beheerd en bewerkt.

Berichtenverkeer
Centra die gegevens geautomatiseerd aanleveren kunnen hier feedback zien van de berichtenverwerking van hun centrum. Wanneer berichten niet zijn verwerkt, is een foutrapportage beschikbaar.

Jaarcontrole
Controle op volume, instroom, het aantal transplantaties en overleden patiënten in 2017. Om het voor de centra gemakkelijker te maken, worden daarnaast overzichten getoond van patiënten waarvan gegevens ontbreken.

Uploadmodule
Hiermee kunnen verplichte klinische gegevens van de dialysebehandeling worden aangeleverd.

Visitatierapport
Het Visitatierapport is samengesteld uit de beschikbare data in Renine van de voorgaande drie jaren (2014 t/m 2016). In het rapport worden de centrumgegevens vergeleken met de landelijke gegevens.

Rapport CQI dialyse
Nefrovisie voert patiëntenraadplegingen met behulp van de CQI Dialyse uit in opdracht van dialysecentra. De rapportage is voor geautoriseerde gebruikers van het centrum te downloaden.

DHD aanlevering
Dialysecentra kunnen in het centrumportal van Nefrodata zien welke patiënten meegeteld zijn voor de indicatoren ten behoeve van de indicatorenset Chronische Nierschade die in OmniQ worden getoond. Dit is het portaal waar ziekenhuizen alle kwaliteitsindicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender aanleveren.

IVZ werkt samen met Nefrovisie continue verder aan de verbetering en uitbreiding van Nefrodata. Voor 2018 staat onder meer het beschikbaar stellen van PROM rapportages op het programma.