Nefrovisie

 

Nefrovisie is een organisatie met als missie professionals in de nefrologie zodanig te ondersteunen dat zij de kwaliteit van de nierzorg verder kunnen ontwikkelen. 

Mede middels de Renine registratie worden daartoe kerngegevens vastgelegd van dialyse- en niertransplantatiepatiënten in Nederland. De registratie van deze gegevens wordt uitgevoerd met medewerking van de dialysecentra in Nederland. 

De registratie dient om de dialysecentra en andere belanghebbenden te voorzien van informatie over de feitelijke en benodigde dialysecapaciteit en over de kwaliteit van de nierfunctie vervangende behandeling. 

Nefrovisie heeft aangegeven het inzicht in en het gebruik van de verzamelde gegevens te willen verbeteren.

IVZ heeft in juni 2015 de gestarte pilot afgerond en op 11 november 2015 is het contract getekend waarmee de vernieuwing van de Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Renine) officieel van start gaat.

Op 10 maart 2016, World Kidney Day, is de eerste stap gezet met de introductie van het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie genaamd Nefrodata.

Via dit platform zijn de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van IVisualZ, de online benchmarktool van IVZ.

Eind augustus 2016 is Nefrodata uitgebreid met een module patiëntbeheer. In deze module kunnen daartoe bevoegde professionals in de dialysecentra gemakkelijk de gegevens van hun patiënten beheren en bewerken. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de vernieuwing van het voormalige Renine systeem. Op de website van Nefrovisie is hier ook aandacht aan besteed.. 

IVZ en Nefrovisie blijven samenwerken aan de verdere ontwikkeling van Nefrodata. 
 

Klik hier voor website van Nefrovisie