Welkom

Welkom op de website van de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)

 

Geachte relatie,

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten zeer serieus. In het kader van de zorgen rondom het Coronavirus informeren wij u hierbij over de maatregelen die wij hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening kan worden voortgezet. Daartoe hebben wij besloten dat ons kantoor alleen op dinsdag en donderdag geopend is, de overige dagen werken wij vanuit huis. Onze medewerkers zijn allemaal gefaciliteerd om vanuit huis te werken. Wij zijn erop ingericht om dit op een veilige manier te doen.. 
Onze dienstverlening gaat gewoon door, waarbij we proberen u zo min mogelijk hinder te laten ondervinden. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar. 

Verder volgen we voortdurend de ontwikkelingen en het advies van de overheid om het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten te blijven waarborgen.

Mocht er als gevolg van deze uitzonderlijke gebeurtenissen toch vertraging in de doorlooptijden optreden, dan vragen wij daarvoor uw begrip.

Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon of de servicedesk van IVZ. 

Vriendelijke groeten,

Team IVZ 

 

IVZ heeft als doel "het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening". Haar oorsprong heeft IVZ in de informatievoorziening in de verslavingszorg, waarin het nog steeds een belangrijke functie vervult. Ook vormt IVZ een essentiële schakel in het Europese netwerk voor informatievoorziening in de verslavingszorg. 


IVZ is NEN 7510 en ISO/IEC 27001 gecertificeerd.