Over IVZ

Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) heeft als missie ‘het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening’.

Historie

IVZ bestaat ruim 25 jaar en vindt haar oorsprong in de verslavingszorg. In opdracht van de overheid monitort IVZ sinds eind jaren tachtig de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland. Deze monitor, het Landelijke Alcohol en Drugsinformatiesysteem (LADIS) is een nationale en internationale bron voor beleid en onderzoek. Vanuit deze expertise, kennis en ervaring heeft IVZ haar werkterrein uitgebreid naar andere delen van de GGZ en de Zorg.

Vanuit de uitgebreide kennis en ervaring, heeft IVZ diverse innovatieve IT-oplossingen voor een breed toepassingsgebied in de gezondheidszorg ontwikkeld. IVZ was de eerste organisatie die biometrische identificatie in zorgsystemen ontwikkelde en in de praktijk toepaste. De kennis en ervaring op het gebied van veilige informatie-uitwisseling, die voldoet aan wettelijke kaders, die daardoor ontstond, vormde de basis voor de ontwikkeling van ZorgTTP. ZorgTTP is sinds 2007 een zelfstandige organisatie en inmiddels de belangrijkste Trusted Third Party in de zorg. IVZ is betrokken geweest  bij de ontwikkeling en ondersteuning van de door DICA ontwikkelde clinical audits. Met een vergelijkbaar audit model wordt de kwaliteit van het medisch handelen voor andere beroepsgroepen gemonitored.

Van registratie naar informatie

IVZ levert producten en diensten die ondersteuning bieden om uit zorgregistraties informatie te genereren. Daarbij is de keten, waarbinnen de patiëntenzorg wordt verleend, leidend voor de wijze waarop informatie wordt geïntegreerd, uitgewisseld en beheerd.

IVZ is vooral actief op het gebied van monitoring van kwaliteit van zorg voor medisch specialisten, andere zorgverleners, de informatievoorziening in de verslavingszorg en in de informatie-uitwisseling  binnen en tussen sectoren van zorg.

NEN gecertificeerd

Sinds april 2019 is IVZ NEN 7510 en ISO/IEC 27001 gecertificeerd.