Missie en werkwijze

De missie van IVZ is "het leveren van oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg". ICT kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het inzichtelijk maken en ondersteunen van de kwaliteit van complexe zorgprocessen. De inzet van technologie mag daarbij nooit doel op zich worden, maar dient ondersteunend te zijn in het verkrijgen van relevante zorginformatie.

Werkwijze

IVZ richt zich met haar producten en diensten op het totale veld van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Zij kiest daarbij voor pragmatische oplossingen en toepassingen. De deskundigheid en ervaring van onze medewerkers staan garant voor een degelijke analyse van de problematiek en de creatie van doelgerichte oplossingen. De oplossingen worden zowel in de vorm van een standaardoplossing als een maatwerkproduct aangeboden. IVZ werkt voor de realisatie van haar projecten nauw samen met een aantal gespecialiseerde organisaties en bedrijven.