Datamanagement en -verzameling

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de vele facetten die bij datamanagement binnen zorgregistraties relevant zijn.

Informatievragen ontstaan bij een vraag naar indicatoren uitkomsten van zorg. Wil je daarover gefundeerd rapporteren, dan moeten behandelingen gestructureerd en volgens protocollen en richtlijnen plaatsvinden en vastgelegd worden.

Een belangrijk onderdeel van het proces is ook de bescherming van de privacy van de patiënt. Om toch landelijk op patiëntniveau gegevens te kunnen verzamelen zijn diverse technologische oplossingen beschikbaar. Ten aanzien van deze technische infrastructuur hanteert IVZ de richtlijnen van de NEN 7510 normering. Tweejaarlijks beoordelen externe auditors de status van de informatiebeveiliging en technische infrastructuur volgens deze normen. Ook van de samenwerkingspartners verwacht IVZ dat men zich zoveel mogelijk aan deze norm conformeert. 

Voor onderzoek en analyse kan het noodzakelijk zijn om persoonsdata van diverse bronnen bij elkaar te brengen. Om de privacy van de betrokken persoon te waarborgen en om te voldoen aan de wettelijke eisen van persoonsbescherming, werken we met een unieke versleuteling van de te identificeren data. Dit doen we in samenwerking met ZorgTTP, marktleider in Nederland op het gebied van pseudonimisatie en anonimisering van persoonsgegevens, waarbij scheiding van data en sleutels wordt gegarandeerd. De persoonsgegevens kunnen zo nooit herleid worden tot herkenbare data.

 

Dataverzameling

Voor goede en betrouwbare kwaliteitsinformatie dient de vastlegging van de gegevens zoveel mogelijk aan te sluiten bij het primaire werkproces van een deelnemende zorgaanbieder.

IVZ kan adviseren wat voor uw doel de beste oplossing is. Het traject Registratie aan de Bron wordt hierbij gestimuleerd. Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. Toch kan het nodig zijn een apart portaal te hebben voor het vastleggen van gegevens. IVZ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Het aanleveren van gegevens kan bijvoorbeeld ook via XML / CSV / Excel. 

IVZ ondersteunt het vastleggen van ervaringen van patiënten (PROMS) bij het MS project. De output kan door de arts bekeken en besproken worden met de patient.