Datamanagement

Onderstaand schema geeft een overzicht van de vele facetten die bij datamanagement binnen zorgregistraties relevant zijn.


Informatievragen ontstaan bij een vraag naar indicatoren uitkomsten van zorg. Wil je daarover gefundeerd rapporteren, dan moeten behandelingen gestructureerd en volgens protocollen en richtlijnen plaatsvinden en vastgelegd worden.

Een belangrijk onderdeel van het proces is ook de bescherming van de privacy van de patiënt. Om toch landelijk op patiëntniveau gegevens te kunnen verzamelen zijn diverse technologische oplossingen beschikbaar. Ten aanzien van deze technische infrastructuur hanteert IVZ de richtlijnen van de NEN 7510 normering. Tweejaarlijks beoordelen externe auditors de status van de informatiebeveiliging en technische infrastructuur volgens deze normen. Ook van de samenwerkingspartners verwacht IVZ dat men zich zoveel mogelijk aan deze norm conformeert.