Privacy

Ten behoeve van onderzoek en analyses  is het regelmatig gewenst om gegevens van personen uit meerdere bronnen bij elkaar te brengen. Om de privacy van betrokkenen te waarborgen en om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, wordt gewerkt met een unieke versleuteling van identificerende gegevens.

Dit realiseren we in samenwerking met ZorgTTP, de expert in Nederland op het terrein van pseudonimisatie en anonimisatie van persoonsgegevens, waardoor scheiding van data en sleutels verzekerd is. Daar waar geen koppeling van gegevens gewenst is, worden er geen identificerende gegevens verzameld.

Ten aanzien van de technische infrastructuur hanteert IVZ de richtlijnen van de NEN 7510 normering. Tweejaarlijks beoordelen externe auditors de status van de informatiebebeveiliging en technische infrastructuur volgens deze normen. Ook van de samenwerkingspartners verwacht IVZ dat men zich zoveel mogelijk aan deze norm conformeert.