Privacy

Ten behoeve van onderzoek en analyses  is het regelmatig gewenst om gegevens van personen uit meerdere bronnen bij elkaar te brengen. Om de privacy van betrokkenen te waarborgen en om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, wordt gewerkt met een unieke versleuteling van identificerende gegevens.

Dit realiseren we in samenwerking met ZorgTTP, de expert in Nederland op het terrein van pseudonimisatie en anonimisatie van persoonsgegevens, waardoor scheiding van data en sleutels verzekerd is. Daar waar geen koppeling van gegevens gewenst is, worden er geen identificerende gegevens verzameld.

Ten aanzien van de technische infrastructuur is IVZ NEN 7510 gecertificeerd. Jaarlijks is hiervoor een hercertificering nodig. Ook van de samenwerkingspartners verwacht IVZ dat men zich zoveel mogelijk aan deze norm conformeert of gecertificeerd is. Het datacentrum waar IVZ gebruik van maakt bevindt zich in Nederland en is een GBZ, Goed Beheerde Zorg serviceprovider.