Dataverzameling

Voor goede en betrouwbare kwaliteitsinformatie dient de vastlegging van de gegevens zoveel mogelijk aan te sluiten bij het primaire werkproces van een deelnemende zorgaanbieder.

IVZ kan adiviseren wat voor een bepaald doel de beste oplossing is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van IT oplossingen van andere partijen. Waar gewenst kan aansluiting gezocht worden bij reeds bestaande dataverzamlingen van lokaal gebruikte ZIS - EPD- of ECD-systemen.

Ook zijn er oplossingen mogelijk waarbij afzonderlijk data kan worden vastgelegd. Denk hierbij aan het vastleggen van ervaringen van patiënten (PROMS). Het project Multiple Sclerose maakt bijvoorbeeld gebruik van Proms.