Dataverzameling

Voor goede en betrouwbare kwaliteitsinformatie dient de vastlegging van de gegevens zoveel mogelijk aan te sluiten bij het primaire werkproces van een deelnemende zorgaanbieder.

IVZ kan adviseren wat voor uw doel de beste oplossing is. Het traject Registratie aan de Bron wordt hierbij gestimuleerd. Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. Toch kan het nodig zijn een apart portaal te hebben voor het vastleggen van gegevens. IVZ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Het aanleveren van gegevens kan bijvoorbeeld ook via XML / CSV / Excel. 

IVZ ondersteunt het vastleggen van ervaringen van patiënten (PROMS) bij het MS project. De output kan door de arts bekeken en besproken worden met de patient.