Data governance

Voor betrouwbare en consistente informatie is het noodzakelijk de verzamelde gegevens te beoordelen op kwaliteit.

In de door IVZ opgezette registraties vindt op meerdere momenten een controle op kwaliteit plaats. Deze wordt afhankelijk van de inhoud van de systemen in overleg met de opdrachtgever afgesproken.