Inhoudscommissie LADIS

 

April 2022 - Begin 2022 is de LADIS inhoudscommissie opgericht. IVZ wil binnen het kader van de LADIS monitor, die in opdracht van VWS en het EMCDDA zal blijven plaatsvinden, met het veld kijken hoe de LADIS aanlevering kan worden geoptimaliseerd. Enerzijds hoe met zo min mogelijk moeite de benodigde gegevens eenduidig kunnen worden verzameld en anderzijds verkennen op welke wijze de gegevens nog meer waarde kunnen opleveren voor de instellingen, overheden en onderzoeksinstituten. De inhoudscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse ggz, het Zwarte Gat, en vele verslavingszorginstellingen. Inmiddels zijn er twee goed bezochte online bijeenkomsten geweest en wordt er constructief gewerkt aan een verbetering van de LADIS gegevens. Mocht u vragen hebben over de Inhoudscommissie neem dan contact op met Jeroen Wisselink, ladis@sivz.nl, telefoon 030-63 58 220.